top of page
Heading faktaark.png

Coaching - NLP

Mestiva Logo3.jpg
MT.jpg

Mennesket er enestående av natur! Vi har alltid et mye større potensial enn vi utnytter

 

 

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre ressurser.

Du lærer hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv og andre.
 

NLP

Etiske retningslinjer

Vi er forpliktet til å følge

Den norske Coachforening DNCF sine etiske regler.

Last ned her...

Metodikken er unik på sitt felt – den menneskelige funksjon. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan for eksempel være tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

 

Det betyr at NLP kan brukes til å endre din måte å tenke eller oppføre deg på i forskjellige situasjoner.

Hva kan en NLP coach bidra med?

Den profesjonelle NLP coachen har faglig fasiliteringskompetanse og spesifikk utdanning i det å lytte, observere og tilpasse coachingen til individuelle behov.

Coaching gir resultater - Ledercoaching

Ønsker du å utvikle deg som leder?

Ønsker du å kommunisere bedre og være bedre rustet til å løse konflikter?

 

Ledercoaching vil gi deg verktøyene for å kommunisere mer effektivt og

løsningsorientert, skape et miljø for vekst og forandring og hjelpe deg til å

holde riktig fokus. En ledercoach er en «sparringpartner» som bevisstgjør

deg som leder gjennom å fokusere på verdier, motivasjon og handling.

Hva er NLP?

NLP (Neuro lingvistisk programmering) er et begrep som handler om personlig utvikling og forandring.

Hvor fysikk beskriver lovene for naturen, og kjemi beskriver lovene for molekylene som omgir oss, så beskriver NLP lovene om hvordan våre tanker og følelser henger sammen, og ikke minst hvordan vi endrer dem.

Det kalles noen ganger for «sinnets språk».

 

Nevro – Sanser: Vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

 

Lingvistisk – Språk og språkmønster: Ord trigger sansebruk, skaper form og gir resonans i tankesett og mentalt innhold.

 

Programmering – Vaner og mønster: Det vi kan og vet er tillært. Mennesket er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en innlært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

Last ned vårt faktaark for mer info...
 
Tenk nytt - tenk helhet - tenk sikkerhet
gjør det som virker
bottom of page