top of page
Heading faktaark.png

Jungiansk TypeIndex

Mestiva Logo3.jpg
personerMedPuslespillbrikker.jpg
Trenger du mer info?

Hva er JTI

JTI er forkortelse for Jungiansk TypeIndex, og er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om forskjellige mennesketyper.

 

JTI er et verktøy, som forteller noe om hvordan mennesker er forskjellige og har forskjellige preferanser. Verktøyet kan hjelpe oss til å forstå hverandre bedre på jobb.

 

DNV godkjent analyse

JTI er det eneste verktøyet som er Veritas-godkjent, og som tilfredsstiller kravene fra den europeiske psykologforeningen.

Hvorfor er JTI-analyse nyttig?

JTI er et verktøy som gir et perspektiv på oss mennesker og som kan bidra til å øke forståelsen av hverandres måter å arbeide på.

 

Verktøyet brukes mye i lederutvikling og i grupper og jeg har erfart at det gir bedre kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen.

 

En arbeidsgruppe kan ha veldig god nytte av å bruke JTI, fordi JTI kan gi hjelp til å forstå hvorfor enkelte oppgaver aldri blir utført eller hvorfor det alltid er en bestemt person som påtar seg en bestemt oppgave.

 

Irritasjoner kan unngås, hvis vi lærer å forstå at vi bruker energien vår på forskjellig måte. Vi jobber forskjellig og JTI kan lære oss å sette pris på våre ulikheter, og kan brukes for å vise at en har bruk for alles bidrag for å oppnå gode resultater.

 

Hvordan gjennomføres en JTI analyse?

Analysen er onlinebasert, og hver deltaker får en link tilsendt på E-mail.

Analysen består av 56 spørsmål og tar ca 30.min å fylle ut.

bottom of page