Inger Alice Vatne

Inger har en sterk og allsidig faglig bakgrunn og erfaring fra både små og store bedrifter innen privat næringsliv.

 

  • 30 års erfaring innen HMS og Ledelse

  • Vært daglig leder i bedriftshelsetjeneste i 10 år

  • Hatt stilling som personalleder

  • Vært opplæringsleder i stort internasjonalt selskap

  • HMS manager

  • Selvstendig virksomhet innen kurs og rådgivning

  • Utdannet Maskiningeniør, Verneingeniør og Bedriftsøkonom

Inger er levende opptatt av å legge til rette for at alle medarbeiderne, på alle nivåer i bedriften, skal kunne yte sitt beste. Dette krever en sterk kultur med engasjerte ledere som er bevisst deres betydning og rolle i verdiskapingen.

 

Ingers styrke er hennes tydelige og direkte væremåte samt evne til å engasjere.

Inger Alice Vatne

Inger Alice Vatne

 Sertifisert JTI analytiker,

 motivasjons og NLP coach.

LEAN, Black belt

© 2020 :: MESTIVA A/S.

  • w-facebook