top of page
Heading faktaark.png

Bedriftsinterne kurs

Mestiva Logo3.jpg
BedInopplering2.jpg

Kurs tilpasset din bedrifts behov

Vi skreddersyr opplæring basert på din bedrifts behov.

Vi kan tilby kurs alt fra 1 times kurs til en stor sammensatt opplæringspakke som går over lengre tid.

Vi har utviklet en opplæringspakke rettet mot de utfordringene du som leder møter i hverdagen.

Denne er modulbasert og kan blandt annet inneholde:

 

Dag 1 - Intro til prosess.

 

Dag 2 - Hvem er jeg? Å lære seg selv å kjenne.

 

Dag 3 - Forventninger fra bedrift?

 

Dag 4 - Å lære å lede andre mennesker

 

Dag 5 - Å lære å lede en organisasjon

 

Dag 6 - HMS og HR

 

Prosessen går gjerne over 6 måneder

- 6 hovedsamlinger (6 timer) og 6 halve dager (3 timer) med oppfølging mellom hver hovedsamling.

Kurset er svært praktisk vinklet og det arbeides med mål og strategier på både gruppe og individnivå.

 

Det indre liv bestemmer ytre suksess!

Tenk nytt - tenk helhet - tenk sikkerhet

gjør det som virker

bottom of page