Heading faktaark.png

Bedriftsinterne kurs

Mestiva Logo3.jpg
BedInopplering2.jpg

Kurs tilpasset din bedrifts behov

Vi skreddersyr opplæring basert på din bedrifts behov.

Vi kan tilby kurs alt fra 1 times kurs til en stor sammensatt opplæringspakke som går over lengre tid.

Vi har utviklet en opplæringspakke rettet mot de utfordringene du som leder møter i hverdagen.

Denne er modulbasert og kan blandt annet inneholde:

 

Dag 1 - Intro til prosess.

 • Avklare deltakernes forventninger

 • Hva er ledelse

 • Litt teori

 • Mine verdier som leder

 • Mine mål som leder

 • Mine styrker som leder

 • Samspill med andre

 

Dag 2 - Hvem er jeg? Å lære seg selv å kjenne.

 • Enkel NLP psykologi

 • Min tro og overbevisning

 • Hva motiverer meg

 • Egen motivasjonsstrategi

 

Dag 3 - Forventninger fra bedrift?

 • Plassering i org.kart

 • Planlegging

 • Framtidsutsikter

 • Meg i lederrollen

 

Dag 4 - Å lære å lede andre mennesker

 • Motivasjon

 • Kommunikasjon

 • Den vanskelige samtalen

 • Å takle stress og følelser

 

Dag 5 - Å lære å lede en organisasjon

 • Bedriftens verdier

 • Prioriteringer

 • Tro mot beslutninger

 • Mellom barken og veden

 • Du som leder av team- underordnet i organisasjonen

 • Forventninger

 

Dag 6 - HMS og HR

 • Rutiner og ansvar på avdelingsnivå

 • Lover og regler

 

Prosessen går gjerne over 6 måneder

- 6 hovedsamlinger (6 timer) og 6 halve dager (3 timer) med oppfølging mellom hver hovedsamling.

Kurset er svært praktisk vinklet og det arbeides med mål og strategier på både gruppe og individnivå.

 

Det indre liv bestemmer ytre suksess!

Tenk nytt - tenk helhet - tenk sikkerhet

gjør det som virker