Under utvikling. Kommer høsten -20 e utvikling. Kommer høsten -20

Online-kurs

(under utvikling)

Du er den viktige hverdagslederen

De fleste bedrifter er bygd opp hierarkisk. Da vil du ofte se at jo lenger ned i organisasjonen du befinner deg, dess oftere vil du kunne oppleve at ledernivået over deg har fått mer og bedre opplæring

Det er altså Synkende lederopplæring utover i organisasjonen. Besynderlig er det da at det er nettopp hverdagslederne som har flest personer de er satt til å lede.

Motivasjon, trivsel og kvalitet

I løpet av vår arbeidsdag påvirkes vi som arbeidstakere av mange faktorer når det gjelder motivasjon og trivsel.

Den personen som har størst påvirkningskraft her er vår nærmeste leder.

Vår nærmeste leder har stor betydning for vår arbeidsglede. Vår arbeidsglede påvirker vår terskel for å bli syke, vår effektivitet og ikke minst vår evne til å produsere kvalitet. Dette gjelder både produkter og tjenester.

Rekruttering av ledere

Ledere rekrutteres ofte internt. Vi har alle hørt utrykket. De mistet en god fagperson og fikk en «dårlig» leder.

Dette skyldes ikke ene og alene den nyutnevnte leder, men har å gjøre med at de fleste bedrifter ikke er bevisst det store spranget det faktisk er å gå ifra rollen som suksessrik fagperson til usikker førstegangsleder.

Rollen som leder viser seg ofte å være mye mer forskjellig fra rollen som fagperson og individuell bidragsyter enn de kommende lederne forestiller seg.

Å være leder handler om noe så fundamentalt som å utvikle og mestre en egen identitet. Dette må trenes på.

Tenk nytt, tenk helhet - gjør det som virker

Ta kontakt i dag!

© 2020 :: MESTIVA A/S.

  • w-facebook