top of page

I en utfordrende arbeidssituasjon som leder, fikk jeg en håndfull timer samtale/veiledning hos Inger Vatne.

 

En motivasjons analyse klargjorde for meg hvilke av mine personlige egenskaper som hadde størst innvirkning på jobben jeg skulle utføre som leder.

 

Jeg fikk en dypere innsikt i hva jeg intuitivt er god på , og hva jeg med med fordel kan jobbe målbevisst med, for å bli en bedre leder. Jeg fikk hjelp til å se arbeidssituasjonen i «fugleperspektiv», for å se hvilke områder som fungerer bra og hvilke som med fordel kan få fokus, for å fungere bedre.

Jeg fikk «verktøy» til å gå inn i de vanskelige mellom menneskelige situasjonene, og jobbe sammen med kollegaene for å skape en bedre arbeidssituasjon.

Leder i offentlig sektor

Irene

bottom of page