HMS

Vår erfaring er at når en bedrift når en viss størrelse så har man behov for å ansette egne fagfolk innen HMS.

Små og mellomstore bedrifter har et dilemma da de ofte ikke har økonomi til å ansette egne folk til dette.

Behovet for en 100% stilling er som regel heller ikke til stede, men det er allikevel blitt såpass mye å gjøre at man føler at man ikke «når over» det man burde.

Din bedrift skal kunne vise til

-Hvordan bedrift og vernetjenesten er organisert

-Hvilke mål du har på bla.sykefravær og skader

-At dine arbeidstakere har alle nødvendige kurs og sertifikater

-At dine arbeidstakere har nødvendig opplæring

-At du har kartlagt din bedrift mht risiko

-At du overvåker arbeidsmiljøet

-Dokumentasjon på utførte aktiviteter og HMS tall.

-At alle formelle papirer er i orden

Vi vil gjerne være tilgjengelig for dere i den utstrekning dere har behov for

- Det kan være enkeltstående oppdrag eller at man avtaler en fast tid ukentlig/månedlig hvor vi utfører tjenester for dere.

10 gode grunner til å jobbe med HMS

1. Du vet at dine arbeidstakere jobber trygt

2. Sykefravær og skader reduseres

3. Trivselen blant dine ansatte øker

4. Du får motiverte arbeidstakere

5. Effektiviteten og nøyaktigheten øker

6. Du blir en foretrukket arbeidsgiver

7. Du blir en stabil og foretrukket leverandør

8. Du vet du driver firmaet ditt på en forsvarlig og god måte.

9. Du sover godt om natten.

10. Du tjener mer penger

Vi kurser deg og din bedrift innen

-HMS for ledere

-HMS og verneombud

-HMS for AMU

-Arbeidstid, ferie

-Medarbeidersamtaler

-Kommunikasjon

-Risikokartlegging og utarbeidelse av planer

© 2020 :: MESTIVA A/S.

  • w-facebook